Menu Sluiten

Werkwijze

Opdrachten worden uitgevoerd vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van het werk, inclusief de daaropvolgende nazorg. Alvorens te starten met het ontwerpproces, maken wij een 'Planonderzoek'; dit kan al voor relatief geringe kosten. Hierin wordt onderzocht of het eisenpakket van de opdrachtgever aansluit bij het beschikbare budget. In dit onderzoek worden niet alleen de bouwkosten (incl. brandveiligheidaspecten, energiebeheer e.d) betrokken, maar ook alle andere bijkomende kosten.  Zo ontstaat een nauwkeurig overzicht van de gehele stichtingskosten.  Op basis hiervan kan de opdrachtgever besluiten om al dan niet verder met de volgende fase te gaan.  Het programma van eisen en de budgetraming vormen het uitgangspunt voor het ontwerpproces en worden tijdens dit proces voortdurend getoetst en bewaakt. In dit ontwerpproces hebben wij steeds aandacht voor innovatieve en duurzame oplossingen, evenals nieuwe materiaaltoepassingen. Tijdens de technische uitwerking van het project en aanbestedingsfase zien we er op toe dat de offertes aansluiten bij het eerder vastgestelde budget. Gedurende het uitvoeringsproces voeren wij de projectbegeleiding, directievoering en de controle van de kwaliteit en detaillering uit.  Door deze integrale aanpak zijn de uiteindelijke afwijkingen ten opzichte van het 'Planonderzoek' niet groter dan 5%-7%.