Menu Sluiten

Wie

O&B is een multi-disciplinair architecten- en ingenieursbureau in Maastricht.  In de afgelopen decennia zijn projecten gerealiseerd in opdracht van binnenlandse en buitenlandse bedrijven, projectontwikkelaars, overheidsinstellingen en particulieren. Steeds staat centraal het creëren van een ontwerp met een hoog kwaliteits- en uitvoeringsniveau.
           
O&B wordt geleid door:
ir. Manuel Op 't Root
Opgeleid aan de Technische Universiteit te Eindhoven, afdeling Architectuur.
ir. Paul Beerts
Opgeleid aan de Technische Universiteit te Eindhoven, afdeling Uitvoeringstechniek, met als specialismen  bouwkosten, bouwfysica en constructie.

Voor ieder project wordt door ons een team samengesteld, bestaande uit architecten, projectleiders en bouwkundig tekenaars. Tevens worden er in het allereerste stadium van het ontwerpproces interdisciplinaire verbanden gelegd met adviseurs en specialisten, toegespitst op het specifieke karakter van het project. Tijdens het gehele traject houden wij als buro de regie over dit team van adviseurs en specialisten op het gebied van constructie, installaties, bouwfysica en landschapsarchitectuur. Tevens bekijken wij in de beginfase wat de kansen en mogelijkheden zijn om het project een optimaal duurzaam karakter te geven. O&B beschikt over een eigen kwaliteitssysteem en -handboek, gebaseerd op ISO 9001.