Menu Sluiten

Renovatie en Transformatie Rodahal

Opdrachtgever

Gemeente Kerkrade.

Locatie

Europaplein, Kerkrade.

Oppervlak

5.000 m2

Uitvoering

2008-2010

Projectarchitect

M. Op 't Root

Eerste prijs bij Europese Competitie.
De kosten van het gehele project bedroegen € 13.000.000 excl. BTW.
Uitgevoerd i.s.m. B + H 

 

Renovatie en Transformatie Rodahal

De Rodahal is in de zestiger jaren van de 20e eeuw door architect Laurens Bisscheroux als evenementenhal ontworpen. Het gebouw heeft ook dienst gedaan als multifunctionele markthal en muziekzaal, maar is vooral bekend als accommodatie voor het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours. Kenmerkend aan het gebouw is de hangende dakconstructie met de vlinderdas vormige zijgevels. Gelet op de bezwaren van de bevolking tegen de sloop van dit jonge monument, heeft de gemeente Kerkrade in 2007 besloten om de gehele Rodahal te moderniseren en te transformeren tot een hedendaagse concertaccommodatie voor zowel klassieke muziek als popmuziek. Hierbij diende enerzijds de kenmerkende vorm van het gebouw te worden gerespecteerd en anderzijds een moderne accommodatie voor 3.000 bezoekers te worden gecreëerd. De gemeente Kerkrade, heeft na een Europese aanbestedingsprocedure, ons bureau geselecteerd. Tot onze opgave behoorde het uitvoeren van de architectenwerkzaamheden, incl. het coördineren van de andere disciplines  t.b.v.:
- De nieuwbouw van een Entreegebouw.
- De vernieuwing en modernisering van de concertzalen.
- Het verbouwen van de foyer en restaurant, alsmede het renoveren van de kleedruimten.
- Het vernieuwen van de gehele installaties en het nieuw bouwen van ruimten hiervoor.
- Het geschikt maken van het gebouw voor de organisatie van congressen.
Voorafgaand aan de transformatie, is het gebouw geheel gestript, ontdaan van oneigenlijke toevoegingen van de verschillende verbouwingen en zijn alle installaties gedemonteerd.  Aan de hand van een door ons  bureau uitgevoerde studie, zijn enkel de oorspronkelijke en waardevolle elementen in tact gebleven. In samenwerking met een akoestisch adviseur zijn in de concertzaal geluidisolerende en akoestische voorzieningen ontwikkeld. Hiertoe is een nieuwe geluidisolerende binnenschil in het bestaande gebouw, in het ontwerp geïntegreerd. De benodigde akoestische voorzieningen zijn harmonieus ingepast in het interieurontwerp. 

Renovatie en Transformatie Rodahal
Renovatie en Transformatie Rodahal