Menu Sluiten

Master Plan Maastricht-Airport.

Opdrachtgever

Maastricht-Airport.

Locatie

Bedrijvenpark ‘Trade Port Europe’ te Maastricht-Airport.

Oppervlak

40.000 m²

Uitvoering

2022-2025

Voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten is een Master Plan opgesteld voor een aantal percelen aan de Aziëlaan-Amerikalaan te Maastricht-Airport.

Op deze percelen zijn de volgende ontwikkelingen en uitbreidingen een campusachtige setting met onderlinge verbindingen in een parkachtige setting, voorzien:
- Kantoren en distributiefaciliteiten.
- Cleanrooms met productie en opslag.
- Training Center.
- Laboratoria.

De realisatie van de plannen zal plaats vinden in fasen en is voorzien in de jaren 2022 - 2025.

Master Plan Maastricht-Airport.